Τεστ Σκληρότητας Rockwell (HRC)

Σε μία συζήτηση σχετικά με τα μαχαίρια είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα αναφερθεί η σκληρότητα ενός μαχαιριού και η τιμή Rockwell που έχει. Κάθε μαχαίρι λαμβάνει από τον κατασκευαστή του μια τιμή στην κλίμακα Rockwell, που καθορίζει την σκληρότητα της λεπίδας του. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, τόσο πιο σκληρή είναι η λεπίδα ενός μαχαιριού. Κι ενώ είναι ένας εύκολος τρόπος σύγκρισης μεταξύ δύο μαχαιρών καθώς είναι ένα κατανοητό νούμερο που εύκολα μπορεί να θυμηθεί κάποιος, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν κάτι παραπάνω για αυτή την κλίμακα και για το τι ακριβώς μετρά. Παρακάτω θα βρείτε μία μικρή ανάλυση της τεχνικής που ακολουθείται για την απόδοση της τιμής Rockwell καθώς και ένα αρκετά κατατοπιστικό βίντεο.

Δοκιμή Σκληρότητας Rockwell:

Η σκληρότητα ενός υλικού, είναι μια έννοια η οποία στον τεχνολογικό κόσμο έχει διάφορα νοήματα. Ανάλογα με τον επαγγελματικό τομέα που ανήκει κάθε ενδιαφερόμενος, αλλάζει και η αντίληψη της σκληρότητας του υλικού που χρησιμοποιεί. Για τους μεταλλουργούς για παράδειγμα, ως σκληρότητα εννοείται η αντίσταση του υλικού στη διείσδυση (resistance to indentation) και για να την μετρήσουν χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία των Στατικών Δοκιμών Διείσδυσης όπως Rockwell, Brinell, Knoop, Vickers και Ultrasonic hardness. Στους κατασκευαστές των λεπίδων ενός μαχαιριού, έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούν την τεχνική Rockwell.

Πως λειτουργεί η τεχνική:

Ένας αδαμάντινος σφαιρο-κωνικός διεισδυτής γωνίας 120ο ή μία χαλύβδινη σφαίρα καρβιδίου ή επιβελτιωμένου χάλυβα, ωθείται στην επιφάνεια του προς δοκιμή υλικού. Αρχικά ωθείται με ένα ελαφρύ φορτίο (minor load) και διεισδύει σε κάποιο βάθος. Αυτή είναι η θέση μηδέν, το σημείο αναφοράς («set» position) για τη μέτρηση. Αυτή η αρχική διείσδυση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι απομακρύνει την επίδραση επιφανειακών ατελειών στην τελική αποτίμηση της σκληρότητας του καθαρού υλικού.

Αμέσως μετά ωθείται ξανά με ένα πολύ μεγαλύτερο φορτίο (major load), το οποίο προκαλεί νέα διείσδυση. Η τιμή της κλίμακας Rockwell προκύπτει από έναν μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπόψη την διαφορά μεταξύ των δύο βημάτων διείσδυσης.

Η σκληρότητα αποδίδεται με την τιμή της (αριθμός), τα κεφαλαία γράμματα HR (Hardness Rockwell) και τέλος από ένα γράμμα λατινικό χαρακτηριστικό της κλίμακας η οποία χρησιμοποιήθηκε. Π.χ. 52HRC σημαίνει ότι μετρήθηκε σκληρότητα μετάλλου 52 στην κλίμακα C. Υπάρχουν διάφορες κλίμακες μέτρησης και κάθε μία αφορά σε ένα διαφορετικό υλικό. Για τις λεπίδες των μαχαιρών έχει επικρατήσει η κλίμακα C.

Δείτε σχετικά videos:

Leave a Reply